Opfinderbogen til gratis download

De senere år har "Opfinderbogen - giv dine idéer liv" kunnet downloades på internettet, men efter flere hjertesuk fra brugerne om at den har været lidt svær at finde, har bogen nu fået sit eget domæne: www.opfinderbogen.dk .

Siden den udsolgtes fra forlaget har der været en jævn efterspørgsel, som er stigende efterhånden som de sidste eksemplarer slides op fra bibliotekerne. Derfor er bogen nu tilgængelig som gratis download på internettet.

Opfinderbogen blev oprindelig skrevet som en lav-praktisk hjælp til især opfindere, der i forvejen havde ideerne uden at kunne afsætte dem. Det viste sig hurtigt at også iværksættere og andre kreative personer havde glæde af bogen, især afdækningen af om man er mest opfinder eller mest iværksætter, hvilket kan være to meget forskellige temperamenter. Også afsnittene om markedsføring og reklame vakte genklang.

Bogens kapitler er i store træk indholdet fra de opfinderkurser som forfatteren, ingeniør Mikael le Dous, udviklede og gennemførte. Blandt sine egne opfindelser kan forfatteren tælle Det Oppustelige Pengeskab, cigaret-etuiet med indbygget rygeafvænning, modul-kompostbeholderen, affaldssorterings-systemet ReDrop, samt sit pionérarbejde med elcykler. Ligeledes drev han tidligere det kreative forum "Idé-Cafeen" i Helsingør. Et vandhul for opfindere og iværksættere, med en blandet dagsorden af socialt samvær, gensidig støtte og faglige indslag.

- Jeg håber at bogen også vil være til inspiration rundt omkring i landets kommuner, som jo alle efterspørger ideer og initiativer på erhvervsområdet, siger Mikael le Dous. - Bogen kan give lidt indsigt i de forhindringer som nytænkning møder, og dermed opstår der måske ideer til hvordan man kan fremme erhvervskreativitet i den enkelte kommune.

 

Klik her for at hente bogen.

Har du en kommentar eller et spørgsmål, eller vil du bestille et foredrag, lige som Daffo, Niels Brock, Dansk Opfinderforening, VUC Hillerød, Helsingør Gymnasium?
Send en
mail til Mikael le Dous.